แปลเพลง Freak Out : Avril Lavigne

posted on 20 Jan 2009 20:49 by mama-lan
						
			

ศิลปิน :  Avril Lavigne

เนื้อเพลง : แปลเพลง Freak Out

 

 

 
Try to tell me what I shouldn't do
You should know by now,
I won't listen to you
Walk around with my hands up in the air

พยายามที่จะบอกว่าฉันไม่ควรจะทำอะไร
คุณน่าจะรู้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้
ฉันจะไม่เชื่อฟังคุณอีกแล้ว
ฉันจะชูมือขึ้นแล้วเดินไปรอบ ๆ

Cause I don't care
Cause I'm alright, I'm fine
Just freak out, let it go
I'm gonna live my life

เพราะฉันไม่สนหรอก
เพราะฉันสบายดี , สบายมาก
แค่ออกนอกกรอบ ปล่อยมันไป
ฉันกำลังจะดำเนินชีวิตของฉันเอง

I can't ever run and hide
I won't compromise
Cause I'll never know
I'm gonna close my eyes
I can't watch the time go by
I won't keep it inside

ฉันไม่เคยที่จะสามารถวิ่งหนีและไปหลบซ่อน
ฉันจะไม่ประนีประนอม
เพราะฉันไม่เคยรู้
ฉันจะปิดตาทั้งสองข้าง
ฉันไม่สามารถมองเวลาผ่านไป
ฉันจะไม่เก็บมันไว้ข้างใน

Freak out, let it go
Just freak out, let it go
You don't always have to do everything right
Stand up for yourself

ออกนอกกรอบแล้วปล่อยมันไป
แค่ออกนอกกรอบ ปล่อยมันไป
คุณไม่จำเป็นที่จะต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องเสมอหรอก
พึ่งตัวคุณเอง เพื่อคุณเอง

And put up a fight
Walk around with my hands up in the air
Cause I don't care
Cause I'm alright, I'm fine

และสร้างการหาเรื่อง
ฉันจะชูมือขึ้นแล้วเดินไปรอบ ๆ
เพราะฉันไม่สนหรอก
เพราะฉันสบายดี , สบายมาก

I'm gonna live my life
I can't ever run and hide
I won't compromise
Cause I'll never know
I'm gonna close my eyes
I can't watch the time go by
I won't keep it inside

ฉันกำลังจะดำเนินชีวิตของฉันเอง
ฉันไม่เคยที่จะสามารถวิ่งหนีและไปหลบซ่อน
ฉันจะไม่ประนีประนอม
เพราะฉันไม่เคยรู้
ฉันจะปิดตาทั้งสองข้าง
ฉันไม่สามารถมองเวลาผ่านไป
ฉันจะไม่เก็บมันไว้ข้างใน

Freak out, let it go
On my own
Let it go
Yeah, yeah, yeah

ออกนอกกรอบแล้วปล่อยมันไป
เป็นตัวของตัวเอง
ปล่อยมันไป
เย้ ,เย้ ,เย้

Just let me live my life
I can't ever run and hide
I won't compromise
Cause I'll never know

แค่ปล่อยฉันให้ดำเนินชีวิตของฉันเหอะ
ฉันไม่เคยที่จะสามารถวิ่งหนีและไปหลบซ่อน
ฉันจะไม่ประนีประนอม
เพราะฉันไม่เคยรู้

I'm gonna close my eyes
I can't watch the time go by
I won't keep it inside

ฉันจะหลับตาลง
ฉันไม่สามารถมองเวลาผ่านไป
ฉันจะไม่เก็บมันไว้ข้างใน

Freak out, let it go
Gonna freak out, let it go
Gonna freak out, let it go

ออกนอกกรอบแล้วปล่อยมันไป
ออกนอกกรอบแล้วปล่อยมันไป
ออกนอกกรอบ ปล่อยมันไป
						
			

edit @ 20 Jan 2009 21:07:17 by Mr.Dalan

Comment

Comment:

Tweet